3 Apr, 20

Pripravili sme niektoré fotky z minulého roka... Dúfame že podobná atmosféra na Hlinkovom námestí bude i tento rok...